Generelle oplysninger

Sauber Rengøring & Service IVS
Korskærvej 29
7000 Fredericia
Telefon: 71 99 41 89
CVR: 39402874
E-mail: kontakt@sauber.dk
Web: www.sauber.dk

Priser

Hos Sauber Rengøring & Service tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

Betaling

For faste kunder med løbende aftaler gælder det, at vi udsender fakturaer til betaling d. 1. i hver måned. Fakturaen dækker over tjenesteydelser for en måned. Betaling skal ske via bankoverførsel. Fakturaen sendes digitalt via e-mail.

Enkeltgangskunder skal betale inden arbejdet påbegyndes. Dette skal ske enten umiddelbart inden arbejdet påbegyndes vha. kontanter eller via MobilePay. Alternativt betales der for ydelsen på forhånd via bankoverførsel.

Minimumsfakturering og effektiv arbejdstid

Vores minimumsfakturering for private er kr. 738,- pr. gang. Dvs. din regning vil som minimum lyde på kr. 738,- uanset tidsforbrug på opgaven. Vi fakturer ikke i forhold til brugt tid, men giver i stedet en fast pris.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten gælder ikke ved udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anderkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er påbegyndt.

Aflysning af rengøringsaftale

Ved aflysning af en rengøringsaftale inden for 7 dage faktureres det fulde beløb. Ved aflysning tidligere end 7 dage før, faktureres der ikke for den pågældende aftale.

Ønsker du eksempelvis af aflyse din rengøring, der skulle have være foretaget mandag d. 20. september kl. 10.00, så skal du melde afbud senest mandag d. 13. september kl. 10.00. 

Afbud senere vil resultere i en faktura på det fulde beløb for den pågældende dag.

Aflysning skal ske til vores hovednummer på tlf. 71 99 41 89 for blive betragtet som værende gyldig. Afbud via SMS/e-mail vil som udgangspunkt ikke blive betragtet som gyldigt afbud og vi vil derfor fakturere det fulde beløb for den pågældende dag. Årsagen er, at SMS’er og e-mails alt for ofte ikke kommer frem og vi derfor alligevel møder op på adressen.

Rengøring hos private kunder på helligdage

Vi gør ikke rent for privatkunder på helligdage. Falder din normale rengøring på en helligdag, vil rengøringen som udgangspunkt blive sprunget over.

Du er dog velkommen til at ringe til os og bede om en erstatningsdag, men alt efter bemanding den pågældende periode, kan vi desværre ikke garantere en erstatningsdag.

Som privatkunde betaler du naturligvis ikke for helligdage, hvor vi ikke gør rent.

Opsigelse af fast aftale

Privatkunder kan opsige uden varsel (dog med hensyntagen til punktet “Aflysning af rengøringsaftale”). Erhvervskunder kan opsige iht. kontrakten.

Klagemuligheder

Hvis kunden ønsker at klage over en udført rengøring, skal dette ske skriftligt og hurtigst muligt til kontakt@sauber.dk vedhæftet billeddokumentation. Hvis kunden klager senere end 24 timer efter, at kundens assistent har forladt matriklen, bortfalder kundens reklamationsret.

Ved. evt. fejl og mangler efter en rengøring kan kunden bede om at få rettet op hurtigst muligt. Vi giver derfor som udgangspunkt ikke afslag i prisen. Ved enkeltstående opgaver som f.eks. flytterengøring og hovedrengøring, skal kunden godkende arbejdet inden assistenten forlader arbejdsstedet. Skulle der være fejl eller mangler, så retter assistenten op med det samme. Når kunden har godkendt, kan der ikke senere klages over fejl og mangler i rengøringen.