Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Sauber Rengøring & Service

Generelle oplysninger

Sauber Rengøring & Service IVS
Korskærvej 29
7000 Fredericia
Telefon: 71 99 41 89
CVR: 39402874
E-mail: kontakt@sauber.dk
Web: www.sauber.dk

Priser

Hos Sauber Rengøring & Service tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

Betaling

For faste kunder med løbende aftaler gælder det, at vi udsender fakturaer til betaling d. 1. i hver måned. Fakturaen dækker over tjenesteydelser for en måned. Betaling skal ske via bankoverførsel. Fakturaen sendes digitalt via e-mail.

Enkeltgangskunder skal betale inden arbejdet påbegyndes. Dette skal ske enten umiddelbart inden arbejdet påbegyndes vha. kontanter eller via MobilePay. Alternativt betales der for ydelsen på forhånd via bankoverførsel.

Minimumsfakturering og effektiv arbejdstid

Vores minimumsfakturering er 2 timer. Dvs. tager den aftalte opgave mindre end 2 timer, så vil fakturaen stadig lyde på 2 timer.

Den effektive rengøring ved en aftale på 2 timer, vil typisk ligge på omkring 1 time og 45 minutter, da tiden tæller fra din assistent har parkeret bilen hos dig og til vedkommende atter sidder i bilen igen.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten gælder ikke ved udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anderkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er påbegyndt.

Aflysning af rengøringsaftale

Ved aflysning af en rengøringsaftale inden for 24 timer faktureres det fulde beløb. Ved aflysning tidligere end 24 timer før, faktureres der ikke for den pågældende aftale. Aflysning skal ske skriftligt til kontakt@sauber.dk for blive betragtet som værende gyldig.

Opsigelse af fast aftale

Privatkunder kan opsige uden varsel (dog med hensyntagen til punktet “Aflysning af rengøringsaftale”). Erhvervskunder kan opsige iht. kontrakten.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over en udført tjenesteydelser, skal dette ske skriftligt enten via e-mail til kontakt@sauber.dk eller via vores integrerede chat her på hjemmesiden.